เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชาคมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน

เบอร์โทรศัพท์ 0-5351-1013 ต่อ 123