เทศบาลเมืองลำพูน คุมเข้มล้างตลาดสดอย่างต่อเนื่อง รักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

เมื่อค่ำวันที่ 11 มกราคม 2565  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดล้างตลาดสดหนองดอก เพื่อทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาล และการกำจัดเศษขยะต่าง ๆ อย่างถูกวิธี โดยมีคณะกรรมการของตลาดหนองดอก ร่วมบริหารจัดการและย้ำเตือนให้แก่ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ตลาดสดในเขตเทศบาลฯ ทุกแห่ง ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการกำหนดทางเข้า–ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าตลาด จัดพื้นที่บริการจุดล้างมือ ตลอดจนไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมใสหน้ากากอนามัยเข้ามาในตลาด และขอความร่วมมือในการรักษาระยะห่างระหว่างกันเพื่อลดความแออัด และให้ผู้ประกอบการทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ สร้างความมั่นใจประชาชนผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในตลาด