เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมรับโล่ขอบคุณ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์”

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบของที่ระลึกและโล่ขอบคุณ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 57 การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “ลำพูนเกมส์” โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบของที่ระลึก แก่ผู้แทนทั้ง 15 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย พร้อมมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกากรแข่งขัน ได้แก่ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำพูน , สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน , ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ , ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 และเทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการ  จัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายใต้มาตราป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวดตลอดการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวถึง ความพร้อม และการสนับสนุนในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน   สร้างความประทับใจ และให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยจากโควิด 19 ตลอดทั้งการแข่งขัน พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีส่งมอบธงกีฬาเยาวชนแห่งชาติระหว่าง จังหวัดลำพูนมอบส่งธงให้ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับไปเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งต่อไป