เทศบาลเมืองลำพูนตรวจ ATK พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการร้านค้าและลูกจ้างตลาดทุกแห่ง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน รอบที่ ๒ ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และพนักงานทุกท่าน ในตลาดสดพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทุกแห่ง ได้แก่ ตลาดสดหนองดอก ตลาดโต้รุ่ง ตลาดหลังลานเจ้าแม่ ตลาดวัดไชยชนึก (ข่วงพระเจ้าเพ่อเล่อ) ตลาดสองเลน และตลาดเย็นเทศบาล เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการของโรค และมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการและลูกจ้างทุกคนจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา และครั้งนี้ในรอบที่ 2 ให้บริการตั้งแต่  เวลา 08.00–11.00 น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น สามารถรอฟังผลการตรวจได้ทันที จึงทำให้เข้าถึงการตรวจที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและได้รับการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ช่วยควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งหากพบว่าติดเชื้อโควิด ก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และผู้ใช้บริการตลาดสดในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง งดไปสถานที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด ล้างมือบ่อยๆ รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด ป้องกันตนเองครอบจักรวาลทุกที่ทุกเวลา สถานประกอบการมีระบบ COVID-19 Free Setting และตรวจ ATK สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในจังหวัดลำพูนอย่างมีประสิทธิภาพ