เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงาน “เที่ยวลำพูนเสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน “เที่ยวลำพูนเสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวให้รู้จักจังหวัดลำพูนในหลากหลายมิติด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

ภายในงานมีกิจกรรม Winter of lights ชมแสงศิลปี เสน่ห์แห่งลำพูน ด้วยประติมากรรมไฟยามค่ำคืน, Tourism market การแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว, Design & crafts สุดยอดผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและหัตถกรรมพื้นถิ่นโดยศิลปินชุมชน,  Creative workshop สนุกสนานเรียนรู้ด้วยแรงบันดาลใจกับ DIY workshop สุดชิค,  Local food อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่นและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม