พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ บริจาครถตู้ให้เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำเป็นรถบริการนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ หรือ ครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ บริจาครถตู้จำนวน 1 คัน ให้เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้งานป้องกันและบรรเทาสารารณภัย เทศบาลฯ จัดทำเป็นรถบริการนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และใช้เป็นบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน รวดเร็วทันท่วงที