เทศบาลเมืองลำพูน เป็นสื่อกลางรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า นำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรม : บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อทำอักษรเบรลล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย และเป็นสื่อกลางรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอยและจากการบริจาค เพื่อจัดส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด สำหรับนำไปทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์แก่ผู้พิการทางการมองเห็น

โดยมีหน่วยงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก,บริษัท ไทยคาสท์ฟิมล์ จำกัด, บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส จำกัด, สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด (สำนักงานปราจีนบุรี), สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน และประชาชนในจังหวัดลำพูน ร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ รวมจำนวน 280 กิโลกรัม

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนยังรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมบริจาคได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม นำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าไปสร้างคุณค่าใหม่ ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ เพิ่มโอกาสที่จะช่วยฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น รู้จักการเป็นผู้ให้และส่งต่อกำลังใจ ตลอดจนเป็นการแบ่งปันความสุข มอบโอกาสทางการศึกษา เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บกพร่องทางการมองเห็น