คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่มอบวารสารประชาสัมพันธ์ พร้อมสร้างความเข้าใจมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่มอบวารสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาลฯ ให้กับผู้ประกอบการตลาดเย็นเทศบาลฯ ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชน เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจผลการดำเนินงาน โครงการโดดเด่น และข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองลำพูน ผ่านสื่อวารสารไปสู่ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในภารกิจของเทศบาล สร้างความเข้าใจตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังเป็นการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างสมดุลการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งทุกชุมชนต้องไม่ประมาท และทุกคนต้องร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด