ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2565