เทศบาลเมืองลำพูน ปรับปรุงภูมิทัศน์ Big Cleaning Day พื้นที่สวนป่าสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูระบบนิเวศ (Big Cleaning Day) บริเวณพื้นที่สวนป่า สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ เปลี่ยนพื้นที่รกร้างสร้างเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างยั่งยืน รองรับความต้องการที่หลากหลาย มีเส้นทางออกกำลังกาย เพิ่มพื้นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น โดยยังคงพื้นที่สวนป่า พื้นสีเขียว เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ มีระบบนิเวศเมืองที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างพื้นที่ป่าในเมือง เอื้อต่อการเข้ามาทำกิจกรรม และใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตของคนเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต สร้างสำนึกรักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองสีเขียว มุ่งสู่เมืองลำพูนน่าอยู่อย่างยั่งยืน