เทศบาลเมืองลำพูน ทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อตลาดหนองดอก สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

เมื่อเย็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อตลาดหนองดอก เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และพนักงานร้านทุกคนในตลาดรักษาความสะอาด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุด แบบครอบจักรวาล Universal Prevention ได้แก่ ไม่ไปพื้นที่เสี่ยงออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น, เว้นระยะห่างจากคนอื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร, สวมหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพ, ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ หรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน, อย่าใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก, กลุ่มเสี่ยงที่อายุเกิน 60 ปี และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน, ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ, แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น, เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ แยกสำรับ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และหากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการควรได้รับการตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK)

โดยจะมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ควบคุมดูแลและตักเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด มิฉะนั้นจะดำเนินการยกเลิกใบอนุญาต ไม่ให้จำหน่ายสินค้าในตลาดอีกต่อไป ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและมาตรฐานสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสะอาดของตลาด รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในตลาดหนองดอก