เทศบาลเมืองลำพูน ล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อตลาดสด สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยป้องกันโควิด-19

มื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ล้างทำความสะอาด และพ่นฆ่าเชื้อตลาดสดในเขตเทศบาลฯ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และพนักงานร้านทุกคนในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและมาตรฐานสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสะอาดของตลาด รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในตลาดหนองดอก

เทศบาลเมืองลำพูน ล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อตลาดสด สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยป้องกันโควิด-19  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ล้างทำความสะอาด และพ่นฆ่าเชื้อตลาดสดในเขตเทศบาลฯ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และพนักงานร้านทุกคนในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและมาตรฐานสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสะอาดของตลาด รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในตลาด