เทศบาลเมืองลำพูน แจ้งประกาศ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

😷 ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน โทร.053-511-013 ต่อ 130