เทศบาลเมืองลำพูนและกลุ่มธนาคารขยะชุมชน จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ทำการชุมชนจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน โดย  นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลำพูน และกลุ่มธนาคารขยะชุมชน จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  รับบริจาคขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษทั่วไป กระดาษลัง กระป๋องอะลูมิเนียม เหล็ก ฯลฯ จากประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบกิจการต่าง ๆ วัด หน่วยงานราชการ สถานศึกษา  เพื่อร่วมกันคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ประชารัฐ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  ลดปริมาณขยะ เปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ  ด้วยการรู้คุณค่าของขยะรีไซเคิลที่สามารถสร้างรายได้และรับบริจาคขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ รวบรวมไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และอีกส่วนหนึ่งนำไปใช้บริหารจัดการธนาคารขยะในชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน