สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน เปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของการจัดงาน และมีศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ  บรรยายพิเศษ เรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ ศูนย์นักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เชิงสะพานท่าขาม จากนั้น เป็นการเปิดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2565 ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ โดยสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. และขอความร่วมมือผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19