นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า เพื่อเป็นสิริมงคล ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่

เมื่อเช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในการย้ายศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ การทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า ร่วมประกอบศาสนพิธี และพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เทวาอารักษ์ผู้รักษาศาลากลางหลังเก่า พิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี พระเจ้ามหันตยศ และพระเจ้าอนันตยศ และพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และอาคารสถานที่ สร้างขวัญกำลังใจ ร่วมถึงการทำนุบำรุงและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยพิธีทำบุญทางพุทธศาสนา