เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี เมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง นำโดย ท่านไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ  การบริหารจัดการและการดำเนินการโครงการต่างๆ ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุปโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดิน  เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ) และเทศกาลโคมเมืองลำพูนที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนของเมืองลำพูน