เทศบาลเมืองลำพูน ร่วม Kick off กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ชวนกันก้าวข้ามถนนด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย” ของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ชวนกันก้าวข้ามถนนด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย” ของจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ  ณ ถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และถนนหน้าร้านผึ้งน้อย โรงเรียนเมธีวุฒิกร และมีนายธนา นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม จะมีการปรับปรุงบริเวณทางข้าม ให้มีความปลอดภัย เช่น การตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อให้ความปลอดภัย รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และทุกวันที่ 21 ของเดือนเป็นเป้าหมายในการรณรงค์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างการรับรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง