เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ส่งอาหารให้ผู้ที่ถูกกักกันตัวจากโควิด-19 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และชุมชนศรีบุญเรืองร่วมนำซาลาเปาแบ่งปันน้ำใจให้แก่กัน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ส่งอาหารให้ผู้ที่ถูกกักกันตัวจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ถูกกักตัวในพื้นที่ โดยวันนี้มีนางสาวเกษรา ลังกาพินธุ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนศรีบุญเรือง ร่วมนำซาลาเปา จำนวน 100 ลูก สมทบการส่งอาหารให้ผู้ถูกกักกันตัว เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจให้แก่กัน

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่จังหวัดลำพูนยังมีอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และผู้ที่ถูกกักกันตัวจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเพิ่มกำลังใจให้แก่กัน เทศบาลเมืองลำพูน จึงจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจห่วงใยสังคมลงพื้นที่ส่งอาหารให้ผู้ถูกกักกัน และติดตามให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน