เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจาก อบจ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย  นายบำเพ็ญ รอดรัศมี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการดำเนินการโครงการต่างๆ ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอพร้อมบรรยายสรุป โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน (สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ) และเทศกาลโคมเมืองลำพูนที่เป็นโครงการสำคัญช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนของเมืองลำพูน