งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาต้นไม้ล้มขวางถนน สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเพื่อรับมือพายุฤดูร้อน ที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 7- 8 มีนาคม 2565 โดยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูนมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณข้างธนาคารกรุงไทย จึงลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

พายุฤดูร้อนครั้งนี้ มีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ทั้งนี้ หากพบเหตุสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน สามารถแจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน โทร.119 หรือ 053-511014