พาณิชย์จังหวัดลำพูน จับมือเทศบาลเมืองลำพูน เตรียมจัดงาน “โชว์คราฟ อาร์ทสตรีท” ณ ข่วงพันปี@ลำพูน มุ่งสร้างเศษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เข้าพบนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น (กิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์) “โชว์คราฟ อาร์ทสตรีท” (SHOW CRAFT ART STREET) โครงการพัฒนาเศษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2565 ณ ย่านข่วงพันปี@ลำพูน ถนนรถแก้ว อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลแสดงผลงานศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) จากย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน และเพื่อสนับสนุนการสร้างธุรกิจ startup และบุคลากรในธุรกิจสร้างสรรค์ให้ขยายวงกว้างในกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถมาร่มกิจกรรม “โชว์คราฟ อาร์ทสตรีท” ณ ย่านข่วงพันปี@ลำพูน ถนนรถแก้ว ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในงานมีร้านค้ากว่า 50 ร้าน เริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา 15.00 น -20.00 น. พบกับสินค้างานคราฟ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความร่วมสมัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าชุมชน หัตถกรรมท้องถิ่น เกษตรปลอดภัย ราคาประหยัดถูกใจ จากผู้ประกอบการชมุชนในจังหวัดลำพูน ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม