โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เยี่ยมชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองและสังคม โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครอง กิจกรรมเล่นเกมปริศนาทายคำ ฯลฯ  โดยมีเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน เป็นวิทยากรนำชมนิทรรศการ ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. และขอความร่วมมือผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19