เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า)เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 นี้

โดยมี นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน อาทิ เทศบาลเมืองลำพูน ที่จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมพร้อมรถตัดกิ่งไม้,รถขนขยะพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดต่างๆ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าสัก,  เทศบาลตำบลเวียงยอง,เทศบาลตำบลริมปิง,เทศบาลตำบลบ้านแป้น,เทศบาลตำบลอุโมงค์,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,เทศบาลตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลบ้านกลาง ถือเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะให้บ้านเมืองมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือนบ้านเฮือนน่าอยู่และรักษามาตรฐานของจังหวัดลำพูนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ 4 ปีซ้อน