เทศบาลเมืองลำพูน อบรมการตลาดออนไลน์ มุ่งพัฒนารายได้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำโคม ยกระดับธุรกิจ Digital

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้ แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพการตลาดออนไลน์ ให้แก่กลุ่มอาชีพทำโคมล้านนาในเขตเทศบาลฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับธุรกิจ Digital สร้างยอดขายได้จริง และทำให้เกิดการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพทำโคมได้ดีขึ้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.) จังหวัดลำพูน มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการตลาดออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

ทั้งนี้ การตลาดออนไลน์ มีรูปแบบให้เลือกใช้หลากหลายช่องทาง ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นเครื่องมือสำคัญที่หลายธุรกิจหันมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้สินค้าหรือบริการ รวมถึงเป็นการกระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้น อีกทั้งสามารถเข้าถึงผู้รับภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่ทำผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Tiktok ฯลฯ เพราะมีสถิติการใช้งานสูงกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น กลุ่มอาชีพทำโคมในเขตเทศบาลฯ จึงต้องมีการปรับตัวรองรับการความเปลี่ยนแปลง ตอบรับกับยุค New Normal ที่รวดเร็วและผู้คนต่างอยู่บนโลกออนไลน์