พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง บริจาครถตู้ให้เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำเป็นรถบริการนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ หรือ ครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ บริจาครถตู้จำนวน 1 คัน ให้เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อให้งานป้องกันและบรรเทาสารารณภัยของเทศบาลฯ จัดทำเป็นรถบริการนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และใช้เป็นบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานรวดเร็วทันท่วงที