เทศบาลเมืองลำพูน ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมน้ำกวงสะพานช่างฆ้อง ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน ทำความสะอาด ตัดหญ้าริมน้ำกวงสะพานช่างฆ้อง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองลำพูน ให้มีความสะอาด สวยงาม มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน