เทศบาลเมืองลำพูน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างภูมิคุ้มกันต่อสุนัขและแมว ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ประจำปี 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 17 ชุมชน (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย

ให้บริการระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 19 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:30 น. และกรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามกำหนดการ ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง  นำมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรายที่ตกค้าง ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ในวันที่ 20 เมษายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมกันนี้ ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันเพื่อรับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5351 2000 (ในวันและเวลาราชการ)