โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนชั้นระดับอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2564 จากนั้น นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาท เพื่อแสดงความยินดี และให้กำลังใจแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษา เข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี