ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน (ภาคเรียนที่ 2/2564)