ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง