ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนอนุบาลลำพูน) ระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง