ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนอนุบาลลำพูน) ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง