ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัคซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเวียน สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนอนุบาลลำพูน) ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 โคยวิธีเฉพาะเจาะจง