ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนอนุบาลลำพูน) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ปิดภาคเรียน) ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง