ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง