ประกาศ เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสนามกีพา ช่วง ตั้งแต่แยกสนามกีฬา ซอย 6 ถึงบริเวณสุดเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564