ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 – เดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565