ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง – จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุด พร้อมหัวเจาะ) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565