เทศบาลเมืองลำพูน เตรียมจัดสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ทำบุญสืบชะตาเมือง สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 ขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2565 รูปแบบงานสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยวันที่ 11 เมษายน 2565 มีพิธีสมโภชน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 ครูบา ได้แก่ 1) ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง อำเภอลี้, 2) ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี วัดพระบาทผาหนาม อำเภอลี้,3) ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ และ 4) ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

วันที่ 12 เมษายน 2565 พิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลสงกรานต์ ณ ประตูเมืองเก่าของจังหวัดลำพูนทั้ง 4 มุมเมือง ได้แก่ ประตูท่าขาม, ประตูลี้, ประตูช้างสี และ ประตูมหาวัน ซึ่งพิธีสืบชะตาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนา ที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมือง หรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย

วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เชิญร่วมสรงน้ำขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของเมืองลำพูน ได้แก่ พระรอดหลวง, พระฝนแสนห่า, พระเสตังคะมณี และพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่างๆ ตั้งขบวนจากหน้าโรงเรียนจักรคำคณาทร เคลื่อนไปตามถนนเจริญราษฎร์ ถนนอินทยงยศ เลี้ยวซ้ายที่ห้างทองเยาวราช ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารฯ

ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้คำนึงมาตรการรักษาความปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมตามแต่ละท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมแบบสงกรานต์วิถีใหม่ New Normal เน้นเรื่องวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามขนบธรรมเนียมที่ดีงาม และขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง และปฏิบัติตามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด