ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุด พร้อมหัวเจาะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)