ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ก่อนหยุดยาวสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ก่อนหยุดยาวสงกรานต์ โดยให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้น โดยผู้มีสิทธิได้รับวัคซีนต้องอยู่ในเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีผู้มารับบริการรวมจำนวน 54 คน แบ่งเป็น ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 7 คน, เข็มที่ 2 จำนวน 1 คน, เข็มที่ 3 จำนวน 36 คน  และเข็มที่ 4 จำนวน 10 คน

ทั้งนี้ เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงวันหยุดยาวที่มีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่สถานการณ์และยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์และเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชน เนื่องจากยังคงมีอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เทศบาลฯ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว รับวัคซีนเข็มกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตหากติดเชื้อ ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  รวมทั้งป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมเสี่ยง และตรวจ ATK กรณีที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย