3BB จังหวัดลำพูน มอบน้ำดื่ม สนับสนุนงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน รับมอบน้ำดื่ม จากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จำนวน 100 แพ๊ค ณ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อใช้ในงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 หรืองานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน  ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 11-13 เมษายน 2565 รูปแบบงานสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

โดยในวันที่ 11  เมษายน 2565 พิธีสมโภชน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 ครูบา อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

วันที่ 12  เมษายน 2565 จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ประตูเมืองของจังหวัดลำพูนทั้ง 4 มุมเมือง ได้แก่ ประตูท่าขาม, ประตูลี้, ประตูช้างสี และ ประตูมหาวัน

วันที่ 13  เมษายน  2565 เชิญร่วมสรงน้ำขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของเมืองลำพูน ได้แก่ พระรอดหลวง, พระฝนแสนห่า, พระเสตังคะมณี และพระพุทธรูปสำคัญจากหัววัดต่างๆ ปีนี้ปรับเวลาเริ่มขบวนช่วงเช้า เวลา 09.30 น. ตั้งขบวนหน้าโรงเรียนจักรคำคณาทร  เคลื่อนไปตามถนนเจริญราษฎร์ ถนนอินทยงยศ เลี้ยวซ้ายที่ห้างทองเยาวราช ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารฯ สามารถร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ตลอดเส้นทาง และเตรียมภาชนะสรงน้ำพระส่วนตัว งดการใช้ของร่วมกัน เว้นระยะห่าง ห้ามเล่นน้ำ ห้ามประแป้ง และปฏิบัติตามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด