เทศบาลเมืองลำพูน อัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 ครูบา มาประดิษฐาน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

วันที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน อัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 ครูบา ซึ่งประกอบด้วย 1.ครูบาเจ้าศรีวิชัย จากวัดบ้านปาง อำเภอลี้ , 2.ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี จากวัดพระบาทผาหนาม อำเภอลี้, 3. ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา จากวัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ และ 4. ครูบาสุพรหมยานเถร หรือครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก จากวัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง โดยอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 ครูบา มาประดิษฐาน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม เพื่อนำไปสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย และให้ประชาชนนำไปสรงน้ำพระที่บ้านสร้างความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ทั้งนี้ น้ำจากบ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำพูน นอกจากจะใช้ในการสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยแล้ว ยังมีการใช้น้ำทิพย์แห่งนี้ในงานราชพิธีสำคัญต่างๆ ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน