เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 โดย “ประตูช้างสี” มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ ประตูช้างสี ประตูเมืองทางทิศเหนือของเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565  โดย “ประตูช้างสี” มีนายภัทรพล  เอกทันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ “ประตูช้างสี” เป็นประตูเมืองทางทิศเหนือของเมืองลำพูน แต่เดิมหมายถึงประตูช้างผู้ก่ำงาเขียว ซึ่งเป็นช้างคู่บารมีของเจ้าแม่จามเทวี ควรเรียกประตูช้างสิริ (ภาษาบาลี) ประตูช้างศรี (ภาษาไทย) ศรีคือสิริ หมายความว่า ช้างดี ช้างงาม อีกนัยหนึ่งมีผู้สันนิษฐานว่า ชื่อประตูแห่งนี้น่าจะมาจากตำนานเมื่อครั้งที่เจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศพระราชโอรสของพระนางจามเทวีได้ช้างสำคัญคู่พระบาร มีชื่อ “ผู้ก่ำงาเขียว” มาจากดอยอ่างสรง แล้วทรงนำช้างเข้าเมืองทางประตูด้านทิศเหนือของพระนคร ขณะที่ชางเดินผ่านประตูเข้าไป ช้างได้เอาสีข้างสีประตูเมืองจึงเป็นเหตุให้ประตูนี้ได้ชื่อว่าประตูช้างสี มาตราบเท่าทุกวันนี้