เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 โดย “ประตูลี้” มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ ประตูลี้ ประตูเมืองทางทิศใต้ของเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565  โดย “ประตูลี้” มีนายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ “ประตูลี้” เป็นประตูเมืองทางทิศใต้ของเมืองลำพูน คำว่า “ลี้” มีหลายความหมาย น่าจะแผลงมาจากคำว่าประตูลี “ลี” หมายถึงกาดหรือตลาด กล่าวคือทิศใต้เป็นทิศที่ตั้งของย่านชุมชนที่เป็นตลาดยังคงเห็นร่องรอยจวบจนปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า “กาดลี” เป็นตลาดขายผลไม้และผักสด แต่บางท่านว่าคำว่า “ลี้” ภาษาล้านนา หมายถึงหลบหลีกหนีไป ประตูลี้จึงอาจเป็นประตูที่ใช้ในการหนีข้าศึกแต่ครั้งโบราณ