เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 โดย “ประตูมหาวัน” มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ ประตูมหาวัน ประตูเมืองทางทิศตะวันตกของเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565  โดย “ประตูมหาวัน” มีนายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ “ประตูมหาวัน” เป็นประตูเมืองทางทิศตะวันตกของเมืองลำพูน ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน ตำนานที่เล่าขาน สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพกาล ได้กล่าวไว้ว่า ประตูเมืองมหาวันนี้ ได้ทำการผูกธนูยนต์อาถรรพ์เอาไว้ เพื่อความเป็นสวัสดิ์มงคลแก่ผู้ที่ผ่านเข้า-ออก ทั้งในยามปกติ หรือในยามฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น ภัยจากสงคราม ข้าศึกรุกรานเข้าถึง ในตัวเมือง ภัยจากโรคระบาด ชาวเมืองต้องอพยพหนีภัย ออกจากตัวเมืองอย่างเร่งด่วน สามารถเข้า-ออก จากเมือง ผ่านทางประตูนี้ โดยไม่ต้องหาฤกษ์หายามหรือหาวันที่ดี จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ประตูบ่าหาวัน” คำว่า “บ่าหาวัน” คือไม่จำเป็นต้องหาวันเวลาที่ดี  ฤกษ์งามยามดี เพราะที่ประตูมหาวันนี้ ได้วางอาถรรพ์เอาไว้แล้ว สามารถแก่เคล็ด สิ่งไม่ดีต่างๆ ได้ทุกอย่าง และทำให้วันที่อาจจะไม่ดี กลับกลายเป็นวันดี เป็นฤกษ์ดี แก่ผู้ที่ผ่านเข้าออกได้ทุกวันเวลา ทั้งกลางวัน และกลางคืน