เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 โดย “ประตูท่าขาม” มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ ประตูท่าขาม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565  โดย “ประตูท่าขาม” มีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับพิธีสืบชะตาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนา ที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมือง หรือต่ออายุของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมืองของจังหวัดลำพูน ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เพราะเชื่อว่าทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจะหมดหายไป ชีวิตก็จะยืนยาว เกิดขวัญและกำลังใจในดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ “ประตูท่าขาม” นับว่าเป็นประตูเมืองใหญ่ด้านหน้าเมือง หันออกสู่แม่น้ำกวง มีสะพานทอดข้ามไปฝั่งเพื่อการคมนาคมทั้งสองฝั่งมาแต่โบราณ เดิมชื่อว่า “ท่าข้าม” และประตูเมืองเรียกว่า “ประตูท่าข้าม” ใช้ในการรับแขกต่างบ้านต่างเมืองที่เข้ามาสู่เมือง ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น มีการสร้างถนนหนทาง และปลูกสร้างอาคารสถานที่ ตามที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน