เทศบาลเมืองลำพูนร่วมรดน้ำดำหัวขอพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และปลัดจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  นำคณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำดำหัว นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ และนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  และนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์หรือ ปี๋ใหม่เมืองล้านนา ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวอวยพรให้ทีมงานจากเทศบาสเมืองลำพูนประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ให้มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชนชาวลำพูนต่อไป

จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะ ได้เดินทางไปรดน้ำดำหัวและขอพรจาก นายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ รวมถึงการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ตลอดปีที่ผ่านมา ถือเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของภาคเหนือได้อีกทางหนึ่ง