เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาล สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ แสดงความเคารพรักและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นำพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน รดน้ำดำหัว ขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, รองนายกนายกเทศมนตรี, ประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงความเคารพรัก นับถือห่วงใย และให้กำลังใจในการทำงาน รวมทั้งขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อให้บังเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเอง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป